Bilten JUNIJ 2015

Krepitev sredozemskih pobud, ki majhna in srednje velika podjetja usmerjajo k inovacijam pri razvoju in rabi energijsko učinkovitih tehnologij – EMILIE

V TEJ ŠTEVILKI:

EMILIE partnerstvo: sodelovanje tudi po koncu projekta
Strokovna ekskurzija Trst - Rijeka - Ljubljana
Tehnične delavnice za MSP in javne službe
Uspešna predstavitev EMILIE v Marseillu in Nici
Zaključni projektni kapitalizacijski sestanek
Ustvarjanje mreže EMILIE
Simbolni zaključek programa MED 2007-2013
Partnerji:

Italija - AREA Science Park (glavni partner)
Francija - CAPENERGIES
Španija - Fundacija CIRCE, Research Centre for Energy Resources and Consumption
Španija - Instituto Andaluz de Tecnologia
Slovenija - Institut Jožef Stefan
Hrvaška - Regionalna energetska agencija Kvarner

Trajanje projekta:
01/01/2013 - 30/06/2015

Spletna stran:
www.emilieproject.eu

 

Sledite nas na socialnem omrežju! 
LinkedIn & Twitter (@EMILIEproject)

 

EMILIE partnerstvo: sodelovanje tudi po koncu projekta

Konec junija 2015 se zaključuje trideset mesecev trajajoči projekt EMILIE. Projektni partnerji se z veseljem in samozavestjo oziramo na dosežene rezultate, ki so bili konec junija v okviru Evropskega tedna trajnostne energije predstavljeni v Bruslju, že prej pa na vrsti srečanj in delavnic tudi na lokalni ravni v regijah, ki so sodelovale v projektu.

En od rezultatov je nadaljnja podpora prizadevanjem za spodbujanje rabe novih tehnologij in sprejetje politik na področju energetske učinkovitosti v terciarnem sektorju, ki bo udejanjena v novo oblikovani 'mreži EMILIE'.

NOVICE:

Strokovna ekskurzija Trst - Rijeka – Ljubljana

Med 27. in 28. majem 2015 je bila zainteresirani javnosti ponujena možnost obiska treh pilotnih objektov, SunLab v Italiji, SunCool na Hrvaškem in InfraSUN v Sloveniji. Udeleženci so lahko dobili vpogled v zasnovo posameznih pilotnih sistemov in nekatere merilne rezultate, ki so jih predstavili strokovnjaki projektnih partnerjev, ki so sodelovali v programu ekskurzij.

Tehnične delavnice za MSP in javne službe

Od novembra 2014, ko je v organizaciji AREA Science Park potekala prva tehnična delavnica o energetsko učinkovitih tehnologijah, pa vse do konca maja 2015, so projektni partnerji izvedli niz tehničnih delavnic, ki so bile prvenstveno namenjene majhnim in srednje velikim podjetjem ter predstavnikom javnih služb. Udeležencem so bile med drugim predstavljene inovativne tehnologije, zlasti tiste, ki so bile vgrajene v pilotne objekte, možen pa je bil tudi ogled pilotnih objektov ter doseženih rezultatov.

Uspešna predstavitev EMILIE v Marseillu in Nici

Sodelavci projektnega partnerja iz Francije, Capenergies, so v Marseillu 23. aprila 2015 na sestanku sektorske skupine Intelligent Energy of the Enterprise Europe Network (EEN) predstavili projekt EMILIE in njegovih 6 pilotnih objektov. Mreža EEN pomaga majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) izkoristiti poslovne priložnosti v EU in zunaj nje.

Zaključni projektni kapitalizacijski sestanek

Zadnjega, petega kapitalizacijskega sestanka, ki je potekal 27. maja 2015 v Trstu, se je udeležilo približno 30 gostov. Ti so najprej prisluhnili več predstavitvam izkušenj iz različnih sredozemskih regij, nato pa so v krajši interaktivni razpravi o ukrepih, s katerimi bi izboljšali inovativnost na področju energetske učinkovitosti stavb, izpostavili več dilem in skušali nakazati nekaj možnih rešitev, temelječih tudi na izkušnjah z delovanjem pilotnih objektov EMILIE.

Ustvarjanje mreže EMILIE

Konec letošnjega junija se zaključuje 30-mesečni projekt EMILIE, ki je ponudil vrsto konkretnih rezultatov, ti pa bodo na voljo tudi po izteku projekta. Da bi na področju energetske učinkovitosti stavb povezali raziskovalni in inovacijski potencial regij, ki so sodelovale v projektu, omogočili sistematično izmenjavo informacij in najboljših praks, ki podpirajo uporabo inovativnih tehnologij in cilje tega projekta, vabimo, da se pridružite mreži EMILIE.

Simbolni zaključek programa MED 2007-2013

Z delavnico "Inovacije za obnovljivo energijo in energetsko učinkovite rešitve v sredozemskih regijah in mestih", ki je in v organizaciji projektnih partnerjev EMILIE in GRASP ter s sodelovanjem Delegacije katalonske vlade pri EU potekala 18. junija 2015 v Bruslju, se je simbolno zaključilo več kot sedemletno programsko obdobje MED.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

8. mednarodna konferenca o energetski učinkovitosti gospodinjskih aparatov in razsvetljave (8th International Conference on Energy Efficiency in Domestic Appliances and Lighting) - EEDAL'15, 26. – 28. 8. 2015, Luzern, Švica
>  Energetska učinkovitost stavb in integrirani fotovoltaični sistemi (Energy Efficiency in Buildings and Building-Integrated Photovoltaics Event), 7. 8. 2015, London, VB 
> Trajnost v energetiki in stavbah (Sustainability in Energy and Bulidings) - SEB15, 1.- 3. 7. 2015, Lizbona, Portugalska
> Evropska konferenca o trajnostnem razvoju, energiji in okolju (The European Conference on Sustainability, Energy and the Environment), 9. – 12. 7. 2015, Brighton, VBStik z nami


Prijava na novice / Odjava

Za vsebino novic odgovornost nosijo njeni avtorji. Vsebina nujno ne odraža mnenja Evropske unije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo te novice. Projekt EMILIE je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru "sredozemskega" programa transnacionalnega sodelovanja MED.